Browsing tag: antygeny rekombinowane

Zastosowanie bakteryjnych pęcherzyków zewnątrzbłonowych w konstrukcji szczepionek

Application of the bacterial outer membrane vesicles in vaccine design
J. Klim, R. Godlewska

1. Wprowadzenie. 2. Biogeneza pęcherzyków zewnątrzbłonowych. 3. Funkcje pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. 3.1. Udział w odpowiedzi na czynniki stresogenne. 3.2. Udział w transporcie pozakomórkowym. 3.3. Udział w tworzeniu biofilmu. 4. Pęcherzyki zewnątrzbłonowe w konstrukcji szczepionek. 4.1. Neisseria meningitidis. 4.2. Vibrio cholerae. 4.3. Bordetella pertussis. 4.4. Chlamydia trachomatis. 4.5. Burkholderia pseudomallei. 4.6. Acinetobacter baumannii. 4.7. Francisella noatunensis. 4.8. Shigella spp. 4.9. Campylobacter jejuni. 5. Podsumowanie

Abstract: Outer membrane vesicles (OMVs) are extracellular structures produced by most gram‑negative bacteria, including pathogens of humans and animals. OMVs play an important role in the physiology of microorganisms and are an integral part of many biological processes. Following the discovery that they are able to transport many biomolecules, also these which have the ability to interact with the immune system, their potential use as non‑replicating vaccines has become an important aspect of immunotherapeutic researches. These nano-sized elements exhibit remarkable potential for immunomodulation of immune response, thanks to the ability to deliver naturally or artificially incorporated antigens within their structure. First vaccine based on outer membrane vesicles was developed almost 30 years ago against Neisseria meningitidis serogroup B. This review presents some basic information on biogenesis and functions of OMVs. It also provides examples of pathogens, whose OMVs (in natural or modified form) have been used in the development of immunogenic vaccines against the organisms from which the vesicles had been obtained. OMVs are proving to be more versatile than first conceived and may become important part of biotechnology research, not limited to medical applications.

1. Introduction. 2. Outer membrane vesicles biogenesis. 3. Biological functions of outer membrane vesicles. 3.1. Role in response to stressors. 3.2. Role in the extracellular transport. 3.3. Role in biofilm formation. 4. OMVs in vaccine construction. 4.1. Neisseria meningitidis. 4.2. Vibrio cholerae. 4.3. Bordetella pertussis. 4.4. Chlamydia trachomatis. 4.5. Burkholderia pseudomallei. 4.6. Acinetobacter baumannii. 4.7. Francisella noatunensis. 4.8. Shigella spp. 4.9. Campylobacter jejuni. 5. Conclusions

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.