OD REDAKCJI


EDITORIAL

Redakcja Postępów Mikrobiologii z przyjemnością przedstawia zeszyt specjalny, dedykowany Ludwikowi Pasteurowi, z okazji 200. jubileuszu urodzin tego wybitnego badacza. Przyczynkiem do niniejszej dedykacji jest konferencja „The last word belongs to microbes” organizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się w dniach 29–30 listopada bieżącego roku. Z tej okazji, oprócz regularnych artykułów, prezentujemy publikacje Autorów zaproszonych do udziału w tym specjalnym wydaniu naszego kwartalnika. Sekcję konferencyjną otwiera znakomity artykuł historyczny opisujący różne oblicza Ludwika Pasteura przygotowany przez Dominikę Salamon oraz Tomasza Jagielskiego – pomysłodawcę konferencji. Tak jak wszechstronna i zróżnicowana była działalność tego wielkiego naukowca, tak samo zróżnicowane tematycznie są prezentowane publikacje przeglądowe. Nie mogło naturalnie zabraknąć pracy poświęconej wakcynologii, dziedziny której Pasteur był pionierem. Polecamy Państwa uwadze przegląd autorstwa Rafała Jabłuszewskiego i Agnieszki Wyszyńskiej, dotyczący współczesnych metod poszukiwania potencjalnych antygenowych kandydatów na szczepionki. Zapewne większość z nas uważa Pasteura przede wszystkim za mikrobiologa, znanego z odkrywania bogactwa mikrokosmosu i zasad nim rządzących. Tej aktywności dedykowana jest praca Beaty Tokarz-Deptuła i wsp. na temat mikrobiomu człowieka. Może mniej kojarzymy słynnego mikrobiologa z tematyką enologiczną, ale przecież jedne z ważniejszych badań L. Pasteura to właśnie badania nad procesem fermentacji. Kamila Pachnowska i wsp. przybliżą nam historię winiarstwa oraz wprowadzą nas w tajniki stabilizacji wina. W ostatnim z prezentowanych artykułów Mariusz Dyląg przekazuje nam przegląd wiedzy na temat oportunistycznych, grzybiczych patogenów. Tematyka aktualna zarówno w czasach Pasteura, jak i współczesnych.

Życzymy P.T. Czytelnikom miłej lektury

Redakcja

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.