OD REDAKCJI


EDITORIAL

Szanowni Czytelnicy,

Z dużym smutkiem zawiadamiamy P.T. Czytelników o stwierdzeniu znamion plagiatu wśród kolejnych publikacji, wydanych przez nasz kwartalnik.

Wszystkie siedem prac zespołu Autorów związanych z pracami zgłoszonymi w poprzednim zeszycie Postępów Mikrobiologii zostały dokładnie przeanalizowane przez Redakcję, Prezesa PTM, niezależnego Recenzenta oraz Specjalistę w dziedzinie patologii w nauce. Wyniki analiz niestety w większości przypadków świadczą o bardzo dużym podobieństwie do publikacji wydanych wcześniej przez inne czasopisma, wskazującym na niedozwolone przejęcie z innych publikacji koncepcji pracy, układu treści i rozległych fragmentów tekstu.

Umożliwiliśmy Autorom ustosunkowanie się do decyzji Redakcji, większość Autorów skorzystała z tej możliwości. W niektórych przypadkach Redakcja zgodziła się z uwagami Autorów, dwie z siedmiu publikacji pozostawiamy w naszych zbiorach. Niestety aż pięć prac kierujemy do retrakcji. W bieżącym zeszycie, na kolejnej stronie naszego kwartalnika, publikujemy notę retrakcyjną w której przedstawiamy listę prac, które ulegają retrakcji wraz z uzasadnieniem.

Na kolejnych stronach, w dziale LISTY DO REDAKCJI, publikujemy oświadczenia Autorów w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
Redakcja

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.