Bohdan Starościak


Dr Bohdan Starościak

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Oczki 3 (parter), 02-007 Warszawa

Specjalność: mikrobiologia farmaceutyczna.
Szczególne zainteresowania: poszukiwanie i ocena związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej (środki dezynfekcyjne, antybiotyki i inne preparaty), genotoksyczności leków wobec drobnoustrojów, genetyka bakterii – głównie Streptococcus, Lactococcus i Bacillus polymyxa, biosynteza substancji antybiotycznych u w/w bakterii.

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.