Redakcja


REDAKTOR NACZELNY

JACEK BIELECKI

Instytut Mikrobiologii
Uniwersytet Warszawski

tel. 22 554 13 04
e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl

 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

RADOSŁAW STACHOWIAK

Instytut Mikrobiologii
Uniwersytet Warszawski

tel. 22 554 13 12
e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl

 

SEKRETARZ

AGNIESZKA SOBOLEWSKA-RUTA

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

tel. 22 378 62 29

e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

 

 

REDAKTORZY

  

BIOTECHNOLOGIA

 

AGNIESZKA SZCZEPANKOWSKA

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

tel. 22 592 12 01

e-mail: agaszczep@ibb.waw.pl

PIOTR ZALESKI

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

tel. 22 378 62 29

e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

 

 

 MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

 

ALEKSANDER DEPTUŁA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tel. 52 585 43 92

e-mail: deptula.aleksander@gmail.com

 

BOHDAN STAROŚCIAK

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

MIKROBIOLOGIA MOLEKULARNA

 

BOŻENA NEJMAN-FALEŃCZYK

Uniwersytet Gdański

tel. 58 523 60 38

e-mail: bozena.nejman@ug.edu.pl

ADRIANNA RACZKOWSKA

Uniwersytet Warszawski

tel. 22 554 13 10

e-mail: araczko@biol.uw.edu.pl

 

 MIKROBIOLOGIA ŚRODOWISKOWA

 

AGATA GORYLUK-SALMONOWICZ

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

e-mail: agata_goryluk_salmonowicz@sggw.pl

RENATA MATLAKOWSKA

Uniwersytet Warszawski

tel. 22 554 10 07

e-mail: rmatlakowska@biol.uw.edu.pl

 

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA

 

HENRYK KRUKOWSKI

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie

tel. 81 445 69 47

e-mail: henryk.krukowski@up.lublin.pl

WIRUSOLOGIA

 

MONIKA ADAMCZYK-POPŁAWSKA

Uniwersytet Warszawski

tel. 22 5541419

e-mail: poplawa@biol.uw.edu.pl

AGNIESZKA KWIATEK

Uniwersytet Warszawski

tel. 22 5541421

e-mail: akwiat@biol.uw.edu.pl

 

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

STEFANIA GIEDRYS-KALEMBA

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
tel. 605 031 324

e-mail: kalemba@mp.pl

 

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.