Recenzenci


Redakcja Postępów Mikrobiologii składa serdeczne podziękowania dla Recenzentów spoza Rady Redakcyjnej, którzy przyczynili się utrzymania i polepszania standardów naszego czasopisma.

Poniżej przedstawiamy listę recenzentów prac w 2021 roku:

dr hab. Tamara Anna Aleksandrzak-Piekarczyk (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć (Instytut Gruźlicy i chorób płuc w Warszawie)

dr hab. Justyna Batkowska prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

dr hab. Mariola Bochniarz prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

dr Anna Budzyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki PAN)

dr Plamen Georgiev (University of Mining and Geology, Bulgaria)

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Małgorzata Jałosińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Dr Anna Kędziora (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

prof. dr hab. Justyna Kowalska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Henryka Lassa (Bydgoska Szkoła Wyższa)

dr hab. Anna Ligocka, prof. UTP (Politechnika Bydgoska)

dr hab. Alicja Machnicka prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr n. med. Marta Prygiel (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)

dr inż. Monika Pytka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Agnieszka Wyszyńska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Dorota Zielińska, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.