Recenzenci


Redakcja Postępów Mikrobiologii składa serdeczne podziękowania dla Recenzentów spoza Rady Redakcyjnej, którzy przyczynili się utrzymania i polepszania standardów naszego czasopisma.

 Poniżej przedstawiamy listę recenzentów prac w 2018 roku:

Dr hab. n. med. Tomasz Chmielewski, prof. NIZP-PZH

Dr n. med. Paweł Grzesiowski

Prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz

Dr hab. Edyta Lipińska

Dr Anna Łasica

Dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. UŁ

Dr hab. med. Lidia Piechowicz, prof. GUMed

Dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

Dr hab. Marta Wróblewska

Dr hab. n. med. Aleksandra A. Zasada, prof. NIZP-PZH

 

Stali recenzenci działu Publikacje Metodyczne i Standardy

Prof. dr hab. JERZY DŁUGOŃSKI (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. WALERIA HRYNIEWICZ (Narodowy Instytut Leków)

Prof. dr hab. EUGENIUSZ MAŁAFIEJ (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki)

Prof. dr hab. ANNA PRZONDO-MORDARSKA (Akademia Medyczna we Wrocławiu)

 

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2021, Tom 60, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.