Indeksowanie czasopisma


Postępy Mikrobiologii znajdują się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz na listach: Thomson Scientific – Science Citation Index Expanded (ISI) i Index Copernicus (ICV).

 

Index Copernicus ICV = 111,53 (2015)

Impact Factor ISI = 0,311 (2016)

Impact Factor ISI = 0,339 (5-letni)

Punktacja MNiSW = 15,00 (2015)

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2017, 56, 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.