KOMUNIKATY I INFORMACJE


NEW REPORTS AND INFORMATION

Najpopularniejsze pliki

Informacja na temat konferencji „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” DIAGMOL 2015.

Sprostowanie do artykułu „Regulacja bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych (R-M) typu II” (Post. Mikrobiol. 2015, 54, (1), 5–9).

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.