Pliki do pobrania


 

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
Instrukcja zawierająca komplet informacji w pliku pdf, zaktualizowana w czerwcu 2017 r.

FORMULARZ RECENZJI
Wytyczne dla Recenzentów do oceny manuskryptów


STRONA TYTUŁOWA
Szablon strony tytułowej publikacji

MANUSKRYPT
Szablon głównej części publikacji


WZORY OŚWIADCZEŃ
Wzory dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy:  Deklaracja oryginalności pracy i oświadczenia dotyczące praw autorskich oraz konfliktu interesów

STYL ENDNOTE
Wzór formatowania piśmiennictwa, ułatwiający dostosowanie cytacji do standardów Postępów Mikrobiologii (po sformatowaniu programem niezbędne jest wprowadzenie drobnych poprawek, zgodnie z uwagami w pliku)

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.