Informacje o opłatach


INFORMACJA DLA AUTORÓW

o opłatach za prace publikowane w Postępach Mikrobiologii

Uprzejmie informujemy PT Autorów, że Zarząd Główny PTM dnia 23 listopada 2016 r. uchwałą nr 24 podjął decyzję o zróżnicowaniu opłat za druk publikacji. Autorzy korespondencyjni, którzy są aktywnymi członkami PTM (uregulowane opłaty składek członkowskich w roku bieżącym i ubiegłych latach) wnoszą dotychczas obowiązującą opłatę w wysokości 250 zł + VAT 23% (307,50 zł). Jeżeli Autor korespondencyjny nie jest aktywnym członkiem PTM (nie ma opłaconych składek w roku bieżącym lub w ubiegłych latach), obowiązuje opłata w wysokości 350 zł + VAT 23% (430,50 zł).

 Autorzy manuskryptów proszeni są o wnoszenie opłat na konto PTM:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa

BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 

W imieniu Autorów opłatę może wnosić sponsorująca instytucja, fundacja, itp., opłatę można wnosić też indywidualnie.  W obu przypadkach należy przesłać do Redakcji informacje potrzebne do wystawienia faktury. Opłatę należy wnieść po otrzymaniu faktury. W przypadku, gdy faktura nie jest potrzebna do dokonania wpłaty (opłata indywidualna) przelewu można dokonać po uzyskaniu od Redakcji informacji, że praca została przyjęta do druku. Dodatkowo, Wydawca pobiera opłaty za wydruk kolorowych ilustracji w wysokości 300 zł + VAT 23% (369 zł) za stronę.

 

Zaksięgowanie przelewu na koncie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest warunkiem uruchomienia procedury wydawniczej przez Redakcję.

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.