CHLAMYDIE ŚRODOWISKOWE – NOWE DANE


Environmental chlamydiae – new data
Małgorzata Pawlikowska, Wiesław Deptuła

Załączniki

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka rodziny Parachlamydiaceae. 3. Charakterystyka rodziny Simkaniaceae. 4. Charakterystyka rodziny Rhabdochlamydiaceae. 5. Charakterystyka rodziny Waddliaceae. 6. Charakterystyka rodziny Piscichlamydiaceae. 7. Charakterystyka rodziny Clavochlamydiaceae. 8. Charakterystyka rodziny Criblamydiaceae. 9. Charakterystyka chlamydii niesklasyfikowanych. 10. Podsumowanie

Abstract: To date, studies concerning bacteria from the order  were focused on a pathogen belonging to Chlamydiaceae family. Lately, thanks to molecular biology techniques, the taxonomy of Chlamydiales was expanded with four new families: Rhabdochlamydiaceae, Piscichlamydiaceae, Clavochlamydiaceae and Criblamydiaceae and new isolates non-classified to any family. Tese bacteria are isolated as endosymbionts of insects, fishes and from water and water desposits. Among these microorganisms, environmental chlamydiae have been identified, as pathogens of human and animals.

1. Introduction. 2. Characteristics of Parachlamydiaceae family. 3. Characteristics of Simkaniaceae family. 4. Characteristics of Rhabdochlamydiaceae family. 5. Characteristics of Waddliaceae family. 6. Characteristics of Piscichlamydiaceae family. 7. Characteristics of Clavochlamydiaceae family. 8. Characteristics of Criblamydiaceae family. 9. Characteristics of non-classified chlamydiae. 10. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.