Tom 57
Zeszyt 4 • 2018

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. NON-ANTIBIOTIC USE OF ANTIBIOTICS30119 marca 2019NIEANTYBIOTYKOWE ZASTOSOWANIA ANTYBIOTYKÓWMaciej Danielewski, Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg
 2. NIEANTYBIOTYKOWE ZASTOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW30121 grudnia 2018NON-ANTIBIOTIC USE OF ANTIBIOTICSMaciej Danielewski, Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg
 3. VACCINES AGAINST ROTAVIRUS INFECTION31319 marca 2019SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM ROTAWIRUSOWYMMarta Prygiel, Klaudia Brodzik, Aldona Wiatrzyk, Małgorzata Główka, Katarzyna Woźnica, Karol Wdowiak, Urszula Czajka, Aleksandra A. Zasada
 4. SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM ROTAWIRUSOWYM31321 grudnia 2018VACCINES AGAINST ROTAVIRUS INFECTIONMarta Prygiel, Klaudia Brodzik, Aldona Wiatrzyk, Małgorzata Główka, Katarzyna Woźnica, Karol Wdowiak, Urszula Czajka, Aleksandra A. Zasada
 5. DANGER THEORY AND DAMAGE-ASSOCIATED MOLECULAR PATTERN32819 marca 2019TEORIA ZAGROŻENIA ORAZ CZĄSTECZKI NIEBEZPIECZEŃSTWAAgata Poniewierska-Baran, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
 6. TEORIA ZAGROŻENIA ORAZ CZĄSTECZKI NIEBEZPIECZEŃSTWA32821 grudnia 2018DANGER THEORY AND DAMAGE-ASSOCIATED MOLECULAR PATTERNSAgata Poniewierska-Baran, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
 7. DWA OBLICZA BAKTERII STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS, CZYLI OD KOMENSALA DO PATOGENU33821 grudnia 2018FROM A COMMENSAL TO A PATHOGEN – TWO FACES OF STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Beata Podgórska, Danuta Kędzia
 8. STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH34821 grudnia 2018STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS AS A CAUSATIVE AGENT OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONSBeata Podgórska, Danuta Kędzia
 9. TYPE VB AND VI SECRETION SYSTEMS AS COMPETITION AGENTS OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA36019 marca 2019SYSTEMY SEKRECJI TYPU VB ORAZ VI JAKO CZYNNIKI KONKURENCJI BAKTERII GRAM-UJEMNYCHDawid Gmiter, Grzegorz Czerwonka, Wiesław Kaca
 10. SYSTEMY SEKRECJI TYPU VB ORAZ VI JAKO CZYNNIKI KONKURENCJI BAKTERII GRAM-UJEMNYCH36021 grudnia 2018TYPE VB AND VI SECRETION SYSTEMS AS COMPETITION AGENTS OF GRAM-NEGATIVE BACTERIADawid Gmiter, Grzegorz Czerwonka, Wiesław Kaca
 11. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE HYDROFOBIN ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W PRZEMYŚLE37421 grudnia 2018CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF HYDROPHOBINS AND THEIR USE IN INDUSTRYŁukasz P. Tymiński , Zuzanna Znajewska, Grażyna B. Dąbrowska
 12. THE RISK OF DISEASES TRANSMITTED BY INSECT VECTORS IN ANIMALS IN EUROPE38519 marca 2019RYZYKO WYSTĄPIENIA CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ WEKTORY OWADZIE U ZWIERZĄT W EUROPIEKatarzyna Krasoń, Magdalena Larska
 13. RYZYKO WYSTĄPIENIA CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ WEKTORY OWADZIE U ZWIERZĄT W EUROPIE38521 grudnia 2018THE RISK OF DISEASES TRANSMITTED BY INSECT VECTORS IN ANIMALS IN EUROPEKatarzyna Krasoń, Magdalena Larska
 14. INDUSTRIAL APPLICATIONS OF WILD AND GENETICALLY-MODIFIED STRAINS OF ACETIC ACID BACTERIA39821 grudnia 2018PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIE DZIKICH I GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH SZCZEPÓW BAKTERII OCTOWYCHLidia Stasiak-Różańska, Milena Kupiec
 15. RECENZJE I ZAPOWIEDZI40320 grudnia 2018
 16. KOMUNIKATY I INFORMACJE40520 grudnia 2018NEW REPORTS AND INFORMATION

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.