Tom 57
Zeszyt 3 • 2018

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LIPOPEPTIDES21331 października 2018Aktywność przeciwdrobnoustrojowa lipopeptydówPaulina Czechowicz, Joanna Nowicka
  2. AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA LIPOPEPTYDÓW21327 września 2018Antimicrobial activity of lipopeptidesPaulina Czechowicz, Joanna Nowicka
  3. PROGNOZOWANIE W MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI22927 września 2018Predictive microbiology of foodElżbieta Rosiak, Katarzyna Kajak-Siemaszko, Monika Trząskowska, Danuta Kołożyn-Krajewska
  4. LEKOOPORNOŚĆ RODZAJU ENTEROCOCCUS – AKTUALNY PROBLEM WŚRÓD LUDZI I ZWIERZĄT24427 września 2018Drug resistance in the genus Enterococcus – current problem in humans and animalsKatarzyna Talaga-Ćwiertnia, Małgorzata Bulanda
  5. PATOGENY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE U OSÓB ZAKAŻONYCH WIRUSEM NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV-1)25127 września 2018Tick-Borne Pathogens in Individuals with Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) InfectionRenata Welc-Falęciak, Małgorzata Bednarska, Magdalena Szatan, Agnieszka Pawełczyk
  6. ROLA ZAKAŻENIA CAMPYLOBACTER JEJUNI W ROZWOJU ZESPOŁU GUILLAINA-BARRÉGO26027 września 2018The role of Campylobacter jejuni infection in the development of Guillain-Barré SyndromeMaria Walencka, Agnieszka Matusiak, Magdalena Chmiela
  7. AKTUALNE WYZWANIA WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ DOTYCZĄCEJ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRONKOWCÓW27026 września 2018Current challenges of veterinary microbiological diagnostics concerning the susceptibility of staphylococci to antibioticsMagdalena Kizerwetter-Świda, Dorota Chrobak-Chmiel, Magdalena Rzewuska
  8. TASOWANIE GENOMOWE JAKO ALTERNATYWNA METODA ULEPSZANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH DROŻDŻY GORZELNICZYCH27825 września 2018Genome shuffling as an alternative method of improving the properties of distillery yeastAleksandra Wawro
  9. KOMUNIKATY I INFORMACJE28725 września 2018NEW REPORTS AND INFORMATION

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.