Spis treści:

Lista aktualności:

 1. Redakcja29 kwietnia 2022
 2. ZMIANY W REDAKCJI6 lutego 2022
 3. zmiany w redakcji6 maja 2021
 4. Petycja27 grudnia 2019
 5. Opłaty za publikacje od 2020 roku16 października 2019
 6. Elektroniczne Wydawnictwo FEMS2 lipca 2019
 7. Wiadomości wydawnicze29 maja 2019
 8. Dalsze zmiany w redakcji16 marca 2019
 9. Wiadomości wydawnicze10 sierpnia 2018
 10. Zmiany w składzie Redakcji11 maja 2018
 11. Dystrybucja zeszytów w 2018 r.29 marca 2018
 12. Suplementy29 września 2017
 13. Zmiany w układzie stron tytułowych23 czerwca 2017

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.