Tom 54
Zeszyt 4 • 2015

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Larski (1919–2015)30520 lipca 2017
 2. Streptococcus pneumoniae – kolonizacja a rozwój choroby pneumokokowej30920 lipca 2017Streptococcus pneumoniae – colonization and pneumococcal diseaseI. Korona-Głowniak, A. Malm
 3. Zakażenia w ortopedii związane ze stosowaniem biomateriałów32020 lipca 2017Orthopedic surgery infections related to the use of biomaterialsJ. Nowicka, M. Bartoszewicz
 4. Glomalina – glicoproteina glebowa produkowana przez grzyby mykoryzy arbuskularnej33120 lipca 2017Glomalin – soil glicoprotein produced by arbuscular mycorhizal fungusA. Gałązka, K. Gawryjołek
 5. Badania speleomikologiczne w wybranych obiektach podziemnego kompleksu Riese (Góry Sowie, Dolny Śląsk, Polska)34420 lipca 2017Speleomycological research in the selected objects of underground Riese complex (Sowie Mountains, Lower Silesia, Poland)R. Ogórek, A. Lejman
 6. Cytolizyny – czynniki zjadliwości Staphylococcus intermediusStaphylococcus pseudintermedius35420 lipca 2017Cytolysins – virulence factors of Staphylococcus intermedius and Staphylococcus pseudintermediusW. Kmieciak, E. M. Szewczyk
 7. Drożdże jako potencjalne źródło tłuszczu mikrobiologicznego36420 lipca 2017Yeast as a potential source of microbial fatA. M. Kot, S. Błażejak, A. Kurcz, I. Gientka
 8. Compartmentalization in cephalosporin C biosynthesis by industrial strains Acremonium chrysogenum37420 lipca 2017Ultrastrukturalna organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenum podczas produkcji cefalosporyny C na skalę przemysłowąW. Kurzątkowski, A. Gębska-Kuczerowska
 9. Modyfikacje struktur komórkowych mikroorganizmów wywoływane działaniem biocydów38020 lipca 2017Modifications of cell structure of microorganisms induced by biocidesE. Krzyżewska, M. Książczyk, A. Kędziora, B. Futoma-Kołoch, G. Bugla-Płoskońska
 10. Mechanizmy oporności Acinetobacter baumannii na związki przeciwbakteryjne39220 lipca 2017Acinetobacter baumannii: mechanisms of resistance to antibacterial agentsA. Namysłowska, A. E. Laudy, S. Tyski
 11. Metody oparte na amplifikacji kwasów nukleinowych w diagnostyce wybranych chorób przenoszonych drogą płciową40719 lipca 2017Nucleic acid amplification methods in laboratory diagnostics of selected sexually transmitted diseasesB. Młynarczyk-Bonikowska, E. Skulska, M. Malejczyk, S. Majewski
 12. Walidacja i weryfikacja metod i testów diagnostycznych w laboratorium mikrobiologicznym41519 lipca 2017Validation and verification methods and diagnostic tests in the microbiology laboratoryE. Stefaniuk, K. Bosacka, W. Hryniewicz

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.