Tom 59
Zeszyt 4 • 2020

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. THE IMPORTANCE OF BIOAEROSOL IN FORENSIC INVESTIGATIONS33122 grudnia 2020ZNACZENIE BIOAEROZOLU W BADANIACH KRYMINALISTYCZNYCHKarol Bulski
  2. BRUCELLOSIS: CURRENT STATUS OF THE DISEASE AND FUTURE PERSPECTIVES33722 grudnia 2020BRUCELLOSIS: CURRENT STATUS OF THE DISEASE AND FUTURE PERSPECTIVESSulaiman Mohammed Abu Sulayman, Roop Singh Bora, Jamal S.M. Sabir, Mohamed Morsi M. Ahmed
  3. GENEROWANIE MOSTKÓW DISIARCZKOWYCH W BIAŁKACH – RÓŻNORODNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA BIAŁEK DSBA34522 grudnia 2020DISULFIDE BONDS FORMATION IN BACTERIAL PROTEINS – STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY AMONG DSBA PROTEINSAnna Marta Banaś, Anna Petrykowska, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
  4. BACILLUS THURINGIENSIS – NOWY POTENCJAŁ APLIKACYJNY35722 grudnia 2020BACILLUS THURINGIENSIS – NEW APPLICATION POTENTIALAleksandra Gęsicka, Agata Henschke, Zuzanna Barańska, Agnieszka Wolna-Maruwka
  5. PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA REAKCJI PCR W ROZPOZNAWANIU BORELIOZY36722 grudnia 2020DIAGNOSTIC USEFULNESS OF PCR IN THE RECOGNITION OF LYME DISEASEWeronika Grąźlewska, Bartłomiej Ferra, Lucyna Holec-Gąsior
  6. Komunikaty37922 grudnia 2020PTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.