Tom 58
Zeszyt 3 • 2019

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. MICROBIOME OF THE WOMEN’S GENITAL SYSTEM22725 września 2019MIKROBIOM UKŁADU PŁCIOWEGO KOBIETMonika Pytka, Monika Kordowska-Wiater, Piotr Jarocki
  2. GUT MICROBIOTA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE23725 września 2019MIKROBIOTA JELIT A PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREKMagdalena Nalewajska, Jarosław Przybyciński, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Violetta Dziedziejko, Kazimierz Ciechanowski
  3. ROLA KOMPONENTÓW ODPOWIEDZI ŚCISŁEJ W REGULACJI WIRULENCJI24725 września 2019THE ROLE OF THE STRINGENT COMPONENTS IN THE REGULATION OF VIRULENCEKlaudyna Krause, Klaudia Milewska, Agnieszka Szalewska-Pałasz
  4. ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA A GROWING THREAT FOR ANIMALS AND PUBLIC HEALTH25925 września 2019ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ BAKTERII ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM DLA ZWIERZĄT I ZDROWIA PUBLICZNEGOMarian Binek, Magdalena Kizerwetter-Świda, Magdalena Rzewuska, Dorota Chrobak-Chmiel, Agnieszka Sałamaszyńska-Guz
  5. CARBAPENEMASE OF INTESTINAL RODS – THE BEGINNING OF POST-ANTIBIOTIC ERA?27127 września 2019KARBAPENEMAZY PAŁECZEK JELITOWYCH – POCZĄTEK ERY POST-ANTYBIOTYKOWEJ?Sylwia Joanna Chmielewska, Katarzyna Leszczyńska
  6. POSSIBILITIES OF PREVENTION AND TREATMENT OF HUMAN CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS INCLUDING NEW DRUGS AND COMPOUNDS WITH POTENTIAL APPLICATION29127 września 2019MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA I LECZENIA ZAKAŻEŃ LUDZKIM WIRUSEM CYTOMEGALII Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH LEKÓW I ZWIĄZKÓW O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIUAnna Majewska, Beata Młynarczyk-Bonikowska, Magdalena Malejczyk, Sławomir Majewski, Grażyna Młynarczyk
  7. PARECHOVIRUSES – UNDERESTIMATED RISK30127 września 2019PARECHOWIRUSY – NIEDOCENIANE ZAGROŻENIEArleta Krzysztoszek, Magdalena Wieczorek
  8. CHITYNAZY JAKO KLUCZ DO INTERAKCJI POMIĘDZY ROŚLINAMI I MIKROORGANIZMAMI31727 września 2019CHITINASES AS THE KEY TO THE INTERACTION BETWEEN PLANTS AND MICROORGANISMSAnna Kisiel, Katarzyna Jęckowska
  9. POLY-3-HYDROXYBUTYRATE AS AN EXAMPLE OF A BIOPOLYMER PRODUCED BY METHANOTROPHIC BACTERIA32927 września 2019POLI-3-HYDROKSYMAŚLAN JAKO PRZYKŁAD BIOPOLIMERU PRODUKOWANEGOAdam Kubaczyński, Anna Pytlak, Zofia Stępniewska
  10. BIOSYNTHESIS AND THE POSSIBILITY OF USING ECTOINE AND HYDROXYECTOINE IN HEALTH CARE33927 września 2019BIOSYNTEZA I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EKTOINY I HYDROKSYEKTOINY W OCHRONIE ZDROWIAWeronika Goraj, Zofia Stępniewska, Anna Szafranek-Nakonieczna

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.