Tom 57
Zeszyt 3 • 2018

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LIPOPEPTIDES21331 października 2018Aktywność przeciwdrobnoustrojowa lipopeptydówPaulina Czechowicz, Joanna Nowicka
  2. PREDICTIVE MICROBIOLOGY OF FOOD2298 stycznia 2019Prognozowanie w mikrobiologii żywnościElżbieta Rosiak, Katarzyna Kajak-Siemaszko, Monika Trząskowska, Danuta Kołożyn-Krajewska
  3. DRUG RESISTANCE IN THE GENUS ENTEROCOCCUS – CURRENT PROBLEM IN HUMANS AND ANIMALS2448 stycznia 2019Lekooporność rodzaju Enterococcus – aktualny problem wśród ludzi i zwierzątKatarzyna Talaga-Ćwiertnia, Małgorzata Bulanda
  4. TICK-BORNE PATHOGENS IN INDIVIDUALS WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 (HIV-1) INFECTION2518 stycznia 2019Patogeny przenoszone przez kleszcze u osób zakażonych wirusem niedoboru odporności (HIV-1)Renata Welc-Falęciak, Małgorzata Bednarska, Magdalena Szatan, Agnieszka Pawełczyk
  5. THE ROLE OF CAMPYLOBACTER JEJUNI INFECTION IN THE DEVELOPMENT OF GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME2608 stycznia 2019Rola zakażenia Campylobacter jejuni w rozwoju Zespołu Guillaina-BarrégoMaria Walencka, Agnieszka Matusiak, Magdalena Chmiela
  6. CURRENT CHALLENGES OF VETERINARY MICROBIOLOGICAL DIAGNOSTICS CONCERNING THE SUSCEPTIBILITY OF STAPHYLOCOCCI TO ANTIBIOTICS2708 stycznia 2019Aktualne wyzwania weterynaryjnej diagnostyki mikrobiologicznej dotyczącej oznaczania lekowrażliwości gronkowcówMagdalena Kizerwetter-Świda, Dorota Chrobak-Chmiel, Magdalena Rzewuska
  7. GENOME SHUFFLING AS AN ALTERNATIVE METHOD OF IMPROVING THE PROPERTIES OF DISTILLERY YEAST2788 stycznia 2019Tasowanie genomowe jako alternatywna metoda ulepszania właściwości technologicznych drożdży gorzelniczychAleksandra Wawro
  8. KOMUNIKATY I INFORMACJE28725 września 2018NEW REPORTS AND INFORMATION

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.