Tom 57 Zeszyt 2 • 2018

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. WKŁAD MIKROBIOLOGII WETERYNARYJNEJ W BUDOWĘ IDEI WSPÓLNEGO ZDROWIA9513 czerwca 2018Contribution of veterinary microbiology to the ‘One Health’ ideaM. Binek, M. Kizerwetter-Świda, D. Chrobak-Chmiel
  2. LISTERIOZA. WSPÓŁCZESNE POSTRZEGANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO10613 czerwca 2018Listeriosis. Modern perception of epidemiological threatM. Lewańska, A. Godela, M. Myga-Nowak
  3. ALICYCLOBACILLUS – BAKTERIE NADAL POZNAWANE11713 czerwca 2018Alicyclobacillus – bacteria still not understoodJ. Dąbrowska, A. Kunicka-Styczyńska
  4. CELE, STRATEGIE I OCENA EFEKTYWNOŚCI BIOAUGMENTACJI OSADU CZYNNEGO ZDEFINIOWANYMI MIKROORGANIZMAMI W USUWANIU TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH12513 czerwca 2018Objectives, strategies and evaluation of the effectiveness of activated sludge bioaugmentation with defined microorganisms in the removal of toxic chemicalsJ. Michalska, I. Greń, A. Mrozik
  5. ORTOMYKSOWIRUSY – WIRUSY GRYPY I INNE13813 czerwca 2018Orthomyxoviruses – Influenza and other virusesM. Wiciński, K. Leis, B. Malinowski, M. M. Węclewicz, E. Grześk, G. Grześk
  6. ZAKAŻENIA GAMMAHERPESWIRUSAMI U OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM ODPORNOŚCI14513 czerwca 2018Gammaherpesviral infections in patients with immunological disordersA. Żuk-Wasek, M. Przybylski, N. Żeber, G. Młynarczyk, T. Dzieciątkowski
  7. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE I TOWARZYSZĄCE JAKO REZERWUAR ZOONOTYCZNYCH SZCZEPÓW ROTAWIRUSA15613 czerwca 2018Farmed and companion animals as reservoirs of zoonotic rotavirus strainsI. Kozyra, A. Rzeżutka
  8. THE ROLE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN THE CLINICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC PATIENTS16611 czerwca 2018Rola Staphylococcus aureus w diagnostyce klinicznej pacjentów z cukrzycąR. B. Klekotka, E. Mizgała-Izworska, W. Drzastwa, B. Mazur
  9. ZASTOSOWANIE SEKWENCJONOWANIA PEŁNOGENOMOWEGO DO GENOTYPOWANIA BAKTERII17911 czerwca 2018Implementation of whole genome sequencing for bacteria genotypingD. Artyszuk, T. Wołkowicz
  10. BIOCHEMICZNE METODY OCENY RÓŻNORODNOŚCI FUNKCJONALNEJ I STRUKTURALNEJ MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH19411 czerwca 2018Biochemical methods for the evaluation of the functional and structural diversity of microorganisms in the soil environmentK. Furtak, A. M. Gajda

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.