Tom 57 Zeszyt 2 • 2018

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. WKŁAD MIKROBIOLOGII WETERYNARYJNEJ W BUDOWĘ IDEI WSPÓLNEGO ZDROWIA959 lipca 2018Contribution of veterinary microbiology to the ‘One Health’ ideaMarian Binek, Magdalena Kizerwetter-Świda, Dorota Chrobak-Chmiel
 2. LISTERIOZA. WSPÓŁCZESNE POSTRZEGANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO1069 lipca 2018Listeriosis. Modern perception of epidemiological threatMonika Lewańska, Agnieszka Godela, Magdalena Myga-Nowak
 3. ALICYCLOBACILLUS – BAKTERIE NADAL POZNAWANE1179 lipca 2018Alicyclobacillus – bacteria still not understoodJustyna Dąbrowska, Alina Kunicka-Styczyńska
 4. CELE, STRATEGIE I OCENA EFEKTYWNOŚCI BIOAUGMENTACJI OSADU CZYNNEGO ZDEFINIOWANYMI MIKROORGANIZMAMI W USUWANIU TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH1259 lipca 2018Objectives, strategies and evaluation of the effectiveness of activated sludge bioaugmentation with defined microorganisms in the removal of toxic chemicalsJustyna Michalska, Izabela Greń, Agnieszka Mrozik
 5. ORTOMYKSOWIRUSY – WIRUSY GRYPY I INNE1389 lipca 2018Orthomyxoviruses – Influenza and other virusesMichał Wiciński, Kamil Leis, Bartosz Malinowski, Mateusz Maciej Węclewicz, Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk
 6. ZAKAŻENIA GAMMAHERPESWIRUSAMI U OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM ODPORNOŚCI1459 lipca 2018Gammaherpesviral infections in patients with immunological disordersAnna Żuk-Wasek, Maciej Przybylski, Natalia Żeber, Grażyna Młynarczyk, Tomasz Dzieciątkowski
 7. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE I TOWARZYSZĄCE JAKO REZERWUAR ZOONOTYCZNYCH SZCZEPÓW ROTAWIRUSA1569 lipca 2018Farmed and companion animals as reservoirs of zoonotic rotavirus strainsIwona Kozyra, Artur Rzeżutka
 8. THE ROLE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN THE CLINICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC PATIENTS1669 lipca 2018Rola Staphylococcus aureus w diagnostyce klinicznej pacjentów z cukrzycąRenata Barbara Klekotka, Elżbieta Mizgała-Izworska, Witold Drzastwa, Bogdan Mazur
 9. ZASTOSOWANIE SEKWENCJONOWANIA PEŁNOGENOMOWEGO DO GENOTYPOWANIA BAKTERII1799 lipca 2018Implementation of whole genome sequencing for bacteria genotypingDaria Artyszuk, Tomasz Wołkowicz
 10. BIOCHEMICZNE METODY OCENY RÓŻNORODNOŚCI FUNKCJONALNEJ I STRUKTURALNEJ MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH1949 lipca 2018Biochemical methods for the evaluation of the functional and structural diversity of microorganisms in the soil environmentKarolina Furtak, Anna M. Gajda
 11. KOMUNIKATY I INFORMACJE2039 lipca 2018NEW REPORTS AND INFORMATION

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 3

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 3

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2021, Tom 60, Zeszyt 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.