Tom 53
Zeszyt 4 • 2014

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Rola alternatywnych czynników sigma S (σS) i sigma B (σB) w odpowiedzi komórki bakteryjnej na stres oraz ich regulacja30527 lipca 2017The role of alternative sigma factor S (σS) and sigma factor B (σB) in bacterial cell stress response and their regulationM. Opęchowska, S. Bielecki
  2. Proces biogenezy cytochromów c w komórkach bakteryjnych – rola białek Dsb (disulfide bond)31827 lipca 2017Cytochrome c biogenesis in prokaryotic cells – the role of Dsb proteinsP. Roszczenko, M. Grzeszczuk, E. K. Jagusztyn-Krynicka
  3. Czynniki biologiczne w etiopatogenezie schizofrenii32827 lipca 2017Biological factors in the pathogenesis of schizophreniaM. Wiciński, B. Malinowski, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, A. Czeczuk, A. Michalska, J. Klonowska, K. Wójtowicz-Chomicz, J. Ostrowska, W. Stolarek, G. Grześk
  4. Wirus zachodniego Nilu33527 lipca 2017West Nile virusM. Popiel, G. Sygitowicz, T. Laskus
  5. Metabolizm kwasu L-jabłkowego przez drożdże winiarskie34527 lipca 2017Metabolism of L-malic acid by wine yeastM. Cioch, P. Satora
  6. Mikrobiom liści roślin uprawnych35227 lipca 2017The microbiome on the leaves of crop plantsK. Kucharska, U. Wachowska
  7. Molekularne podstawy bakteryjnej oporności na ampicylinę36027 lipca 2017Molecular basis of bacterial resistance to ampicillinK. Bondarczuk, S. Sułowicz, Z. Piotrowska-Seget
  8. Penicillin G production by industrial strains of Penicillium chrysogenum36627 lipca 2017Produkcja penicyliny G przez przemysłowe szczepy Penicillium chrysogenumW. Kurzątkowski, M. Staniszewska, M. Bondaryk, A. Gębska-Kuczerowska

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.