Tom 53
Zeszyt 3 • 2014

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Prof. dr hab. Marek Niemiałtowski 1945-201420728 lipca 2017
  2. Ewolucja adaptatywna genomów drożdży z grupy Saccharomyces cerevisiae sensu stricto21128 lipca 2017Adaptive evolution of yeasts genomes from Saccharomyces cerevisiae sensu strictoA. Misiewicz, S. Wróblewska-Kabba
  3. Zróżnicowanie kaset SCCmec u metyloopornych gronkowców koagulazo-ujemnych22328 lipca 2017Differentiation of staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) in methicillin-resistant coagulase-negative staphylococciE. Szczuka, A. Kaznowski
  4. Patogeneza i leczenie zakażeń Candida spp.22928 lipca 2017Pathogenesis and treatment of fungal infections by Candida spp.M. Staniszewska, M. Bondaryk, M. Kowalska, U. Magda, M. Łuka, Z. Ochal, W. Kurzątkowski
  5. Mycobacterium kansasii: biologia patogenu oraz cechy kliniczne i epidemiologiczne zakażeń24128 lipca 2017Mycobacterium kansasii: pathogen biology and clinical and epidemiological features of infectionsZ. Bakuła, A. Safianowska, M. Nowacka-Mazurek, J. Bielecki, T. Jagielski
  6. Hamowanie wzrostu bakterii przez peptydowe kwasy nukleinowe i ich potencjalna rola w biotechnologii25528 lipca 2017Inhibition of bacterial translation and growth by antisense peptide nucleic acids and their potential applications in biotechnologyA. Markowska-Zagrajek, M. Równicki, J. Trylska
  7. Biofilm, pompy MDR i inne mechanizmy oporności Stenotrophomonas maltophilia na związki przeciwbakteryjne26428 lipca 2017Biofilm, MDR efflux pumps and other mechanisms of Stenotrophomonas maltophilia resistance to antibacterial substancesO. Zając, A. E. Laudy, S. Tyski
  8. Rola mitochondriów w odporności przeciwwirusowej27728 lipca 2017The role of mitochondria in antiviral immunityK. P. Gregorczyk, Z. Wyżewski, L. Szulc-Dąbrowska, J. Struzik, J. Szczepanowska, M. Niemiałtowski
  9. Kultury starterowe do produkcji twarogów kwasowych – rola i oczekiwania28828 lipca 2017Starter cultures for acid curd – role and expectationsJ. Żylińska, K. Siemianowski, K. Bohdziewicz, K. Pawlikowska, P. Kołakowski, J. Szpendowski, J. Bardowski

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.