Tom 51
Zeszyt 2 • 2012

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. OSMOADAPTACJA I SYSTEMY TRANSPORTU POTASU W BAKTERIACH GRAM-UJEMNYCH9325 kwietnia 2018Osmoadaptation and potassium transport systems in Gram-negative bacteriaW. Małek, S. Wdowiak-Wróbel , M. Targońska, M. Kalita, S. Gnat
  2. ZAKAŻENIA ORTOMYKSOWIRUSAMI U OSÓB Z ZABURZENIAMI ODPORNOŚCI9925 kwietnia 2018Infections with orthomyxoviruses in patients with immunological disordersI. Stefańska, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk
  3. WYKORZYSTANIE MIKROORGANIZMÓW DO USUWANIA MIKOTOKSYN Z ŻYWNOŚCI I PASZ10925 kwietnia 2018Using of microorganisms for mycotoxin removal from food and feedM. Piotrowska
  4. WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY FLORĄ JELITOWĄ I PASOŻYTAMI GRYZONI12125 kwietnia 2018Interactions between intestinal microflora and parasites of rodentsK. Kowalkowska, A. Okulewicz
  5. ROLA PROTEAZY ASPARTYLOWEJ W WIRULENCJI CANDIDA ALBICANS CZĘŚĆ I. SPECYFICZNOŚĆ SUBSTRATOWA PROTEAZY ASPARTYLOWEJ A PATOGENEZA ZAKAŻEŃ CANDIDA ALBICANS12724 kwietnia 2018Role of aspartic proteinases in Candida albicans virulence. Part I. Substrate specificity of aspartic proteinases and Candida albicans pathogenesisM. Staniszewska, M. Bondaryk, K. Siennicka, J. Piłat, M. Schaller, W. Kurzątkowski
  6. ROLA PROTEAZY ASPARTYLOWEJ W WIRULENCJI CANDIDA ALBICANS CZĘŚĆ II: EKSPRESJA SAP1-10 PROTEAZY ASPARTYLOWEJ PODCZAS ZAKAŻEŃ CANDIDA ALBICANS IN VIVO 13720 kwietnia 2018Role of aspartic proteinases in Candida albicans virulence. Part II: Expression of SAP1-10 aspartic proteinase during Candida albicans infections in vivoM. Staniszewska, M. Bondaryk, K. Siennicka, J. Piłat, M. Schaller, W. Kurzątkowski
  7. CHLAMYDIE ŚRODOWISKOWE – NOWE DANE14320 kwietnia 2018Environmental chlamydiae – new dataMałgorzata Pawlikowska, Wiesław Deptuła

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.