Tom 60
Zeszyt 2 • 2021

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Wspomnienie11116 czerwca 2021
  2. CHARACTERISTICS AND REGULATION OF BIOFILM FORMATION IN SALMONELLA11316 czerwca 2021Nefise AKÇELİK, Mustafa AKÇELİK
  3. KORONAWIRUSY – JAK INTERAKCJE KILKU BIAŁEK ZMIENIŁY NASZE POSTRZEGANIE ŚWIATA12116 czerwca 2021CORONAVIRUSES – HOW PROTEIN INTERACTIONS CHANGED OUR PERCEPTION OF THE WORLDJolanta Bratosiewicz-Wąsik, Tomasz J. Wąsik
  4. GLIKOZYLACJA BIAŁEK W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH I JEJ POTENCJALNE ZASTOSOWANIA13716 czerwca 2021PROTEIN GLYCOSYLATION IN BACTERIAL CELLS AND ITS POTENTIAL APPLICATIONSAgnieszka Wyszyńska, Rafał Jabłuszewski
  5. WPŁYW MIKROBIOTY UKŁADU ROZRODCZEGO NA PŁODNOŚĆ ŻEŃSKĄ I MĘSKĄ. ROLA BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS15116 czerwca 2021THE INFLUENCE OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM MICROBIOTA ON FEMALE AND MALE FERTILITY. THE ROLE OF LACTOBACILLUS BACTERIAAneta Kiecka, Barbara Macura, Marian Szczepanik
  6. FITOTERAPIA W PROFILAKTYCE I WSPOMAGANIU LECZENIA ZAKAŻEŃ HELICOBACTER PYLORI16116 czerwca 2021PHYTOTHERAPY IN THE PREVENTION AND SUPPORT OF TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI INFECTIONSMałgorzata Siwińska, Martyna Mucha, Agata Pyrzanowska, Michał Szlaur
  7. Komunikaty17316 czerwca 2021PTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.