BYLI WSPÓŁPRACOWNICY


Redakcja składa podziękowania dla byłych członków kolegium redakcyjnego

Redaktorzy Naczelni Postępów Mikrobiologii:

  • Prof. Edmund Mikulaszek    1962 – 1972
  • Prof. Władysław Tomasz Dobrzański    1972 – 1982
  • Prof. Zdzisław Ilczuk    1983 – 1991
  • Prof. Jerzy Hrebenda    1991 – 2009

Szczególne podziękowania dla redaktora BOHDANA STAROŚCIAKA, który przez rekordowy okres pełnił funkcję sekretarza redakcji.

 

Redaktorzy:

 

Sekretarze redakcji:

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 3

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 3

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.