All posts by Postępy Mikrobiologii

Bakteryjne białka wielofunkcyjne

Bacterial moonlighting proteins
J. Płaczkiewicz

1. Wprowadzenie. 2. Udział białek wielofunkcyjnych w bakteryjnej patogenezie. 3. Wpływ białek wielofunkcyjnych na układ odpornościowy. 4. Obecność białek wielofunkcyjnych u bakterii kwasu mlekowego. 5. Transport białek wielofunkcyjnych na powierzchnię komórek bakteryjnych. 6. Ewolucja białek wielofunkcyjnych. 7. Wykrywanie białek wielofunkcyjnych. 8. Podsumowanie

Abstract: Existence of moonlighting proteins in microorganisms is a known phenomenon, yet still not well understood. Moonlighting proteins have at least two independent biological functions, which must be performed by one polypeptide chain without separation into protein domains. Most of these proteins, beside their role in the cytoplasm, play an important role outside of the cell i.e. they take part in the process of pathogenesis by binding and activating host’s plasminogen. The existence of moonlighting proteins complicates the understanding of pathogenicity and virulence of many common bacteria as well as their role in commensal bacteria. Many of moonlighting proteins occurring in commensal bacteria appear to perform similar functions to proteins discovered in pathogenic bacteria, e.g. binding extracellular matrix. Moonlighting proteins found in bacteria are mostly housekeeping enzymes, especially from the glycolytic pathway, such as enolase, aldolase, dehydrogenase as well as heat-shock proteins and transcriptional factors.

1. Introduction. 2. Involvement of moonlighting proteins in bacterial pathogenesis. 3. Effect of moonlighting proteins on the immune system. 4. Moonlighting proteins in lactic acid bacteria.5. Transportation of moonlighting proteins to the bacterial surface. 6. Evolution of moonlighting proteins. 7. Detection of moonlighting proteins. 8. Summary

Gatunki koagulazododatnie rodzaju Staphylococcus – taksonomia, chorobotwórczość

Coagulase-positive species of the genus Staphylococcus– taxonomy, pathogenicity
W. Kmieciak, E. M. Szewczyk

1. Wstęp. 2. Koagulaza gronkowcowa. 3. Staphylococcus aureus. 4. Gronkowce grupy SIG. 4.1. Staphylococcus intermedius. 4.2. Staphylococcus pseudintermedius. 4.3. Staphylococcus delphini. 5. Staphylococcus hyicus. 6. Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 7. Staphylococcus lutrae. 8. Staphylococcus agnetis. 9. Podsumowanie

Abstract: Staphylococci constitute an important component of the human microbiome. Most of them are coagulase-negative species, whose importance in the pathogenesis of human infections has been widely recognized and is being documented on a regular basis. Until recently, the only well-known coagulase-positive staphylococcus species recognized as human pathogen was Staphylococcus aureus. Previously, the ability to produce coagulase was used as its basic diagnostic feature, because other coagulase-positive species were associated with animal hosts. Progress in the laboratory medicine, in which automatic or semi-automatic systems identify the staphylococci species, revealed a phenomenon of spreading of the coagulase positive staphylococci to new niches and hosts, as they are being isolated from human clinical materials with increasing frequency. As a result, many reaserchers and laboratories have turned their attention to the phenomenon, which caused an inflow of new data on these species. An increasingly expansive pathogenic potential of coagulase-positive staphylococci against humans has been documented. In the presented study, recent data on both S. aureus and species previously considered to be animal, i.e. S. intermedius, S. pseudintermedius, S. delphini, S. lutrae, S. schleiferi subsp. coagulans, S. hyicus as well as newly described species S. agnetis, were shown.

1. Introduction. 2. Staphylococcal coagulase. 3. Staphylococcus aureus. 4. Staphylococcus intermedius Group species. 4.1. Staphylococcus intermedius. 4.2. Staphylococcus pseudintermedius. 4.3. Staphylococcus delphini. 5. Staphylococcus hyicus. 6. Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 7. Staphylococcus lutrae. 8. Staphylococcus agnetis. 9. Summary

Komunikaty i informacje

Information and announcements

W dniu 27.03.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów kadencji 2016–2020.
 Informacja o konferencjach współorganizowanych przez polskie towarzystwo mikrobiologów oraz z patronatem PTM w 2017 r.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.