Suplementy


 

IV Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią:
Drobnoustroje – wrogowie i sprzymierzeńcy
24-25 czerwca – konferencja online

Tom 60 Suplement 1/2021

 

 

 

Jubileuszowa konferencja:
70 Lat  Oddziału Warszawskiego PTM
Warszawa 2 grudnia 2019 r.

 

Tom 58 Suplement 1/2019

 

 

 

 

 

 

 

Jubileuszowa konferencja:
90 Lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
Kraków 22-23 września 2017 r.

 

Tom 56 Suplement 3/2017

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów BIOMILLENIUM 2017 – Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii, Gdańsk 6–8 września 2017 r.

 

Tom 56 Suplement 2/2017

 

 

 

 

IV edycja konferencji naukowej Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska –  MIKROBIOT 2017Łódź, 19-21 września 2017 r.

Tom 56 Suplement 1/2017

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.