Witamy na naszej stronie

Welcome to the Polish webpage of

Advancements of Microbiology.

To visit the English site, please follow this link.

Aktualności

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej witryny, będziemy zamieszczać na stronie głównej aktualności redakcyjne i wiadomości dla Autorów.

Opłaty za publikacje od 2020 rokuSzanowni Autorzy,

Dotacja przyznana przez MNiSW umożliwiła przez ostatnie dwa lata powstanie wielu dwujęzycznych publikacji, dziękujemy za nadesłane prace i udział w procesie tłumaczenia. Niestety, projekt dobiegł końca i musimy polegać na naszych Autorach w kwestii dalszego procesu umiędzynarodowiania Postępów Mikrobiologii. W celu pozyskania dodatkowych środków, które zostaną wykorzystane do stymulacji dalszego rozwoju  naszego kwartalnika, Zarząd PTM w porozumieniu z Redakcją ustanowił nowe stawki za publikowanie prac. W przyszłym roku będziemy pobierać wyższe opłaty za publikację dla artykułów w języku polskim, które zostaną nadesłane po 31 XII 2019 r. Natomiast artykuły napisane w języku angielskim będą publikowane po korzystniejszych na korzystniejszych, niż dotychczas, warunkach.

Szczegółowe informacje wraz z najnowszymi wiadomościami wydawniczymi poddajemy poniżej, aktualne stawki zostały też już umieszczone na podstronie INFORMACJE O OPŁATACH.

 

W dniu 01.10.2019 r, zorganizowano spotkanie redakcji PM i PJM w celu omówienia działań, które mogłyby podnieść notowania PM w rankingach, postanowiono:

– redakcja PM będzie starała się pozyskać recenzentów i autorów manuskryptów spoza Polski. W tym celu porozumie się z redakcją PJM oraz będzie się starała rozpropagować PM poza granicami Polski;

– podjęte zostaną działania w celu uzyskania większej liczby manuskryptów do PM oraz popularyzacji ukazujących się w PM i PJM publikacji. W tym celu informacje o pojawiających się zeszytach PM i PJM będą ukazywały się na głównej stronie PTM z możliwością dotarcia do artykułu. Ponadto na wszystkich przyszłych zjazdach organizowanych, współorganizowanych lub objętych patronatem przez PTM mają się ukazywać informacje propagujące obydwa kwartalniki PTM i zachęcające do publikowania na ich łamach artykułów;

– podjęte zostaną działania w celu pozyskiwania manuskryptów autorów polskich w wersji anglojęzycznej, w tym celu dla manuskryptów nadsyłanych począwszy od dnia 01.01.2020 r. wprowadzone zostaną zmiany w opłacie redakcyjnej.

Obecnie obowiązuje opłata, bez względu na przysłane wersje językowe: dla autora korespondencyjnego – członka PTM 250 zł + VAT 23% (307,50 zł), a jeżeli autor korespondencyjny nie jest aktywnym członkiem PTM (nie ma opłaconych składek w roku bieżącym), opłata wynosi 350 zł + VAT 23% (430,50 zł).

Nowa opłata od 01.01.2020 r:

a). dla autora korespondencyjnego – członka PTM (z opłaconą składką na rok bieżący), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 200 + VAT [dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 246 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 400 + VAT [dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 492 zł brutto);

b). dla pozostałych autorów korespondencyjnych, którzy nie są aktywnymi członkami PTM (nie mają opłaconych składek w roku bieżącym), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 300 + VAT* [dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 369 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 600 zł + VAT* [dla autorów z Polski VAT wynosi 23%] (tj. 738 zł brutto);

VAT* – wysokość VAT-u jest zależna od kraju z którego dokonuje opłaty autor korespondencyjny;

Elektroniczne Wydawnictwo FEMSZ okazji konferencji FEMS 2019 w Glasgow, ukazał się wirtualny zeszyt, do którego od 2016 r. zapraszane są wydawnictwa towarzystw zrzeszonych w FEMS. W tym roku ukazała się już 5 edycja „joint virtual issue” pt.: Building Microbial Communities. Z dużym zadowoleniem komunikujemy, że w tym roku zostały do udziału w tym zeszycie zaproszone również czasopisma wydawane przez PTM. Postępy Mikrobiologii reprezentuje publikacja pt.: „Mikrobiom ryzosfery i jego korzystny wpływ na rośliny – aktualna wiedza i perspektywy” autorstwa Małgorzaty Woźniak i Anny Gałązki.

Zapraszamy na stronę wirtualnego zeszytu w podanym poniżej linku:

 

Building Microbial Communities – FEMS2019 joint Special Issue

Wiadomości wydawniczeRozpoczęta na początku bieżącego roku współpraca z domem wydawniczym Exeley zaowocowała powstaniem strony anglojęzycznej, najnowsze publikacje będą ukazywały się na tej właśnie stronie. Tym samym dotarliśmy do kolejnego etapu umiędzynarodawiania naszego kwartalnika, od tego momentu preferowanym językiem publikacji będzie j. angielski. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony na portalu Exeley.

Dalsze zmiany w redakcjiZ dużą satysfakcją ogłaszamy zakończenie kolejnego etapu rozwoju naszego kwartalnika. Wraz z początkiem bieżącego roku rozpoczęliśmy współpracę ze zlokalizowanym w Nowym Jorku wydawnictwem Exeley, które będzie publikowało nasze czasopismo na swoim portalu. W tym roku będziemy kontynuować projekt tłumaczenia publikacji na wersje anglojęzyczne, ponadto spodziewamy się większej liczby artykułów już napisanych w języku angielskim, w tym od Autorów spoza naszego kraju, w związku z czym w dalszym ciągu powiększamy kolegium redakcyjne naszego kwartalnika.

Mamy dużą przyjemność przedstawić nowych członków Redakcji. W pierwszym kwartale bieżącego roku otworzyliśmy dział mikrobiologia molekularna, tworzony przez dwie specjalistki w dziedzinie: dr hab. Adriannę Raczkowską z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Bożenę Nejman-Faleńczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Do istniejącego już działu biotechnologia dołączyła dr Agnieszka Szczepankowska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Poszerzony został również dział mikrobiologia środowiskowa o redaktor z Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Renatę Matlakowską. Ze względu na duże zainteresowanie Autorów oraz prośby Czytelników utworzyliśmy dział Mikrobiologia Weterynaryjna, który reprezentuje dr hab. Henryk Krukowski  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników i Autorów cieszą się prace z zakresu mikrobiologii medycznej. Dlatego też utworzyliśmy dział poświęcony tej specjalności, do którego  dołączył w tym roku Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie szukamy kandydata na jeszcze jednego redaktora do tego działu, zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do Redakcji. Więcej informacji o aktualnym składzie kolegium redakcyjnego znajdą Państwo w zakładce REDAKCJA na naszej stronie internetowej.

Wiadomości wydawniczeSzanowni Autorzy manuskryptów do Postępów Mikrobiologii,

W związku z uzyskana dotacją na działalność wydawniczą PTM przyznaną przez MNiSW, artykuły, które ukażą się w 3 i 4 zeszycie Postępów Mikrobiologii w 2018 r. zostaną przetłumaczone na język angielski bez potrzeby dodatkowych opłat ze strony Autorów. Dzięki korzystnej umowie z firmą wykonującą tłumaczenie, również  w przyszłym, 2019 roku, uzyskana dotacja pozwoli na dalsze tłumaczenie artykułów.

 

Zmiany w składzie RedakcjiWitamy nowych członków Redakcji! W listopadzie zespół redakcyjny został rozszerzonych o nowych redaktorów działu. Do Redakcji dołączyły dr hab. Monika Adamczyk-Popławska i dr Agnieszka Kwiatek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Agata Goryluk-Salmonowicz z SGGW.  W kwietniu b.r. dr Agnieszka Sobolewska-Ruta przejęła obowiązki Sekretarza Redakcji. Dotychczasowy Sekretarz, dr Piotr Zaleski będzie kontynuował współpracę z Postępami Mikrobiologii w roli Redaktora działu biotechnologia. Więcej informacji w zakładce REDAKCJA.

Dystrybucja zeszytów w 2018 r.W bieżącym roku Postępy Mikrobiologii znajdują się w fazie przejściowej z tradycyjnej dystrybucji do wydawnictwa internetowego. Ilość wydrukowanych egzemplarzy została znacząco w tym roku zmniejszona, w coraz większym stopniu staramy się dotrzeć do naszych czytelników za pośrednictwem sieci. Począwszy od aktualnego tomu 57, najnowsze zeszyty będą dostępne tylko dla aktywnych członków PTM. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na naszą możliwość wydawania wysokiej jakości artykułów.

SuplementyW archiwum zeszytów dodaliśmy nową sekcję – suplementy. Będziemy w niej zamieszczać opublikowane w naszym czasopiśmie zeszyty z doniesieniami konferencyjnymi. Zapraszamy do lektury suplementów do tomu 56 (2017 r.), w których publikujemy streszczenia z wystąpień konferencji Mikrobiot, Biomillenium oraz PTM wczoraj – dziś – jutro.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2019, 58, 3

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2019, 58, 3

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.