Witamy na naszej stronie

Podziękowanie


Szanowni P.T. Czytelnicy,

Nadchodzący koniec roku to jednocześnie koniec pracy Redakcji w obecnym składzie. Bieżący zeszyt 4/2022 jest już ostatnim pod naszą redakcją, tym bardziej jesteśmy dumni z jego wyjątkowego charakteru. Oprócz regularnych artykułów znajdują się w nim artykuły dedykowane konferencji z okazji 200. jubileuszu urodzin Ludwika Pasteura. Zapraszamy do lektury.

Czas pracy w Redakcji – wynoszący w przypadku Redaktora Naczelnego, niebagatelne ćwierć wieku – był dla nas prawdziwym wyzwaniem i przygodą, dziękujemy za wspólną pracę nad artykułami oraz wydawaniem kwartalnika.

Dziękujemy za wsparcie członkom Rady Redakcyjnej, Redaktorom oraz Recenzentom. Ich poświęcony cenny czas, wielka wiedza i wysiłek umożliwiły zwiększenie wartości merytorycznej wydawanych artykułów oraz indeksacji czasopisma.

Pięknie dziękujemy Pani Romie Walendzewicz i Wydawnictwu Letter Quality, za wieloletnią, profesjonalną, miłą i niezawodną współpracę. Szczególne podziękowania składamy Autorom i Czytelnikom, bez których czasopismo nie miałoby racji bytu.

Szanowni Państwo, życzymy wszystkiego dobrego, zwłaszcza z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dalszej satysfakcji z lektury Postępów Mikrobiologii.

Ukłony od Redakcji w składzie:

SEKRETARZ –  Karolina Jaworska

Z-CA RED. NACZ. – Radosław Stachowiak

REDAKTOR NACZELNY – Jacek Bielecki

dr Bohdan Starościak


Przekazujemy bardzo smutną wiadomość – dr Bohdan Starościak, wieloletni członek Redakcji, zmarł w dniu 27 września 2022 r.

Zawiadomienie o retrakcji artykułów


Mamy do zakomunikowania złą wiadomość dla naszych Czytelników, Redakcja zadecydowała o retrakcji pięciu artykułów opublikowanych w naszym czasopiśmie. Szczegóły w najnowszym, 3 zeszycie w sekcji redakcyjnej.

Redakcja


To nie koniec dobrych wiadomości i poszerzenia redakcji naszego kwartalnika. Do współpracy z Redakcją zaprosiliśmy w tym roku dr Katarzynę Grudlewską-Budę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy serdecznie i życzymy owocnej współpracy!

 

ZMIANY W REDAKCJI


Przełom roku 2021/22 był również przełomowy  dla Redakcji. Doktor Jarosław Pankowski zakończył współpracę z Postępami Mikrobiologii. Od tego roku obowiązki sekretarza przejmie dr Karolina Jaworska.  Z początkiem 2022 roku witamy w gronie redakcyjnym nowych redaktorów działu Mikrobiologia Medyczna. Do Redakcji dołączył dr hab. Tomasz Jagielski z Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor Tomasz Jagielski reprezentuje nową dyscyplinę – fykologię medyczną medyczną, o której można więcej przeczytać w artykule wstępnym do 1. tegorocznego zeszytu. Zapraszamy do lektury!

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.