Witamy na naszej stronie

Welcome to Polish webpage of

Advancements of Microbiology.

To visit English site, please follow this link.

Aktualności

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej witryny, będziemy zamieszczać na stronie głównej aktualności redakcyjne i wiadomości dla Autorów.

Elektroniczne Wydawnictwo FEMSZ okazji konferencji FEMS 2019 w Glasgow, ukazał się wirtualny zeszyt, do którego od 2016 r. zapraszane są wydawnictwa towarzystw zrzeszonych w FEMS. W tym roku ukazała się już 5 edycja „joint virtual issue” pt.: Building Microbial Communities. Z dużym zadowoleniem komunikujemy, że w tym roku zostały do udziału w tym zeszycie zaproszone również czasopisma wydawane przez PTM. Postępy Mikrobiologii reprezentuje publikacja pt.: „Mikrobiom ryzosfery i jego korzystny wpływ na rośliny – aktualna wiedza i perspektywy” autorstwa Małgorzaty Woźniak i Anny Gałązki.

Zapraszamy na stronę wirtualnego zeszytu w podanym poniżej linku:

 

Building Microbial Communities – FEMS2019 joint Special Issue

Wiadomości wydawniczeRozpoczęta na początku bieżącego roku współpraca z domem wydawniczym Exeley zaowocowała powstaniem strony anglojęzycznej, najnowsze publikacje będą ukazywały się na tej właśnie stronie. Tym samym dotarliśmy do kolejnego etapu umiędzynarodawiania naszego kwartalnika, od tego momentu preferowanym językiem publikacji będzie j. angielski. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony na portalu Exeley.

Dalsze zmiany w redakcjiZ dużą satysfakcją ogłaszamy zakończenie kolejnego etapu rozwoju naszego kwartalnika. Wraz z początkiem bieżącego roku rozpoczęliśmy współpracę ze zlokalizowanym w Nowym Jorku wydawnictwem Exeley, które będzie publikowało nasze czasopismo na swoim portalu. W tym roku będziemy kontynuować projekt tłumaczenia publikacji na wersje anglojęzyczne, ponadto spodziewamy się większej liczby artykułów już napisanych w języku angielskim, w tym od Autorów spoza naszego kraju, w związku z czym w dalszym ciągu powiększamy kolegium redakcyjne naszego kwartalnika.

Mamy dużą przyjemność przedstawić nowych członków Redakcji. W pierwszym kwartale bieżącego roku otworzyliśmy dział mikrobiologia molekularna, tworzony przez dwie specjalistki w dziedzinie: dr hab. Adriannę Raczkowską z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Bożenę Nejman-Faleńczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Do istniejącego już działu biotechnologia dołączyła dr Agnieszka Szczepankowska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Poszerzony został również dział mikrobiologia środowiskowa o redaktor z Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Renatę Matlakowską. Ze względu na duże zainteresowanie Autorów oraz prośby Czytelników utworzyliśmy dział Mikrobiologia Weterynaryjna, który reprezentuje dr hab. Henryk Krukowski  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników i Autorów cieszą się prace z zakresu mikrobiologii medycznej. Dlatego też utworzyliśmy dział poświęcony tej specjalności, do którego  dołączył w tym roku Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie szukamy kandydata na jeszcze jednego redaktora do tego działu, zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do Redakcji. Więcej informacji o aktualnym składzie kolegium redakcyjnego znajdą Państwo w zakładce REDAKCJA na naszej stronie internetowej.

Wiadomości wydawniczeSzanowni Autorzy manuskryptów do Postępów Mikrobiologii,

W związku z uzyskana dotacją na działalność wydawniczą PTM przyznaną przez MNiSW, artykuły, które ukażą się w 3 i 4 zeszycie Postępów Mikrobiologii w 2018 r. zostaną przetłumaczone na język angielski bez potrzeby dodatkowych opłat ze strony Autorów. Dzięki korzystnej umowie z firmą wykonującą tłumaczenie, również  w przyszłym, 2019 roku, uzyskana dotacja pozwoli na dalsze tłumaczenie artykułów.

 

Zmiany w składzie RedakcjiWitamy nowych członków Redakcji! W listopadzie zespół redakcyjny został rozszerzonych o nowych redaktorów działu. Do Redakcji dołączyły dr hab. Monika Adamczyk-Popławska i dr Agnieszka Kwiatek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Agata Goryluk-Salmonowicz z SGGW.  W kwietniu b.r. dr Agnieszka Sobolewska-Ruta przejęła obowiązki Sekretarza Redakcji. Dotychczasowy Sekretarz, dr Piotr Zaleski będzie kontynuował współpracę z Postępami Mikrobiologii w roli Redaktora działu biotechnologia. Więcej informacji w zakładce REDAKCJA.

Dystrybucja zeszytów w 2018 r.W bieżącym roku Postępy Mikrobiologii znajdują się w fazie przejściowej z tradycyjnej dystrybucji do wydawnictwa internetowego. Ilość wydrukowanych egzemplarzy została znacząco w tym roku zmniejszona, w coraz większym stopniu staramy się dotrzeć do naszych czytelników za pośrednictwem sieci. Począwszy od aktualnego tomu 57, najnowsze zeszyty będą dostępne tylko dla aktywnych członków PTM. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na naszą możliwość wydawania wysokiej jakości artykułów.

SuplementyW archiwum zeszytów dodaliśmy nową sekcję – suplementy. Będziemy w niej zamieszczać opublikowane w naszym czasopiśmie zeszyty z doniesieniami konferencyjnymi. Zapraszamy do lektury suplementów do tomu 56 (2017 r.), w których publikujemy streszczenia z wystąpień konferencji Mikrobiot, Biomillenium oraz PTM wczoraj – dziś – jutro.

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2019, 58, 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.