O kwartalniku

Postępy Mikrobiologii są kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pismo powstało w 1961 roku, początkowo wydawane pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od roku 1989 stało się organem ZG PTM. Realizuje ono zasadnicze cele Towarzystwa tj. propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych, popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa.
Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii nie drukowane w innych czasopismach. Pismo informuje też o działalności naukowej oraz o konferencjach, zjazdach itp. organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.

Aktualności

Witamy na stronie Postępów Mikrobiologii
Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej witryny, będziemy zamieszczać na stronie głównej aktualności redakcyjne i wiadomości dla Autorów.

Wiadomości wydawniczeSzanowni Autorzy manuskryptów do Postępów Mikrobiologii,

W związku z uzyskana dotacją na działalność wydawniczą PTM przyznaną przez MNiSW, artykuły, które ukażą się w 3 i 4 zeszycie Postępów Mikrobiologii w 2018 r. zostaną przetłumaczone na język angielski bez potrzeby dodatkowych opłat ze strony Autorów. Dzięki korzystnej umowie z firmą wykonującą tłumaczenie, również  w przyszłym, 2019 roku, uzyskana dotacja pozwoli na dalsze tłumaczenie artykułów.

 

Zmiany w składzie RedakcjiWitamy nowych członków Redakcji! W listopadzie zespół redakcyjny został rozszerzonych o nowych redaktorów działu. Do Redakcji dołączyły dr hab. Monika Adamczyk-Popławska i dr Agnieszka Kwiatek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Agata Goryluk-Salmonowicz z SGGW.  W kwietniu b.r. dr Agnieszka Sobolewska-Ruta przejęła obowiązki Sekretarza Redakcji. Dotychczasowy Sekretarz, dr Piotr Zaleski będzie kontynuował współpracę z Postępami Mikrobiologii w roli Redaktora działu biotechnologia. Więcej informacji w zakładce REDAKCJA.

Dystrybucja zeszytów w 2018 r.W bieżącym roku Postępy Mikrobiologii znajdują się w fazie przejściowej z tradycyjnej dystrybucji do wydawnictwa internetowego. Ilość wydrukowanych egzemplarzy została znacząco w tym roku zmniejszona, w coraz większym stopniu staramy się dotrzeć do naszych czytelników za pośrednictwem sieci. Począwszy od aktualnego tomu 57, najnowsze zeszyty będą dostępne tylko dla aktywnych członków PTM. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na naszą możliwość wydawania wysokiej jakości artykułów.

SuplementyW archiwum zeszytów dodaliśmy nową sekcję – suplementy. Będziemy w niej zamieszczać opublikowane w naszym czasopiśmie zeszyty z doniesieniami konferencyjnymi. Zapraszamy do lektury suplementów do tomu 56 (2017 r.), w których publikujemy streszczenia z wystąpień konferencji Mikrobiot, Biomillenium oraz PTM wczoraj – dziś – jutro.

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.